Yttrandefrihet i fokus på DiploHack London

Yttrandefriheten står i fokus när SKAP och Sveriges ambassad samarbetar i DiploHack London under Social Media Week. Utgångspunkten är frågeställningen ”How can creative collaboration in the arts enhance freedom of expression and tolerance around the world?”

DiploHack London arrangeras av Sveriges och Hollands ambassader i samarbete med SKAP, Article 19, Global Partners Digital och English Pen. Under dagen får ett fyrtiotal diplomater, kulturskapare, representanter för digitala tjänster och andra som intresserar sig för ämnet arbeta med frågor kring konstnärliga rättigheter och hur kreativa samarbeten kan stärka yttrandefriheten runt om i världen.

SKAP har ett särskilt ansvar i frågan om konstnärliga rättigheter. Dessa rättigheter är centrala inte bara för våra medlemmar och musikskaparkollektivet i stort, utan för vårt samhälle och för demokratin. DiploHack London passar väl in i det arbetet, säger SKAP:s ordförande Alfons Karabuda.

DiploHack London går av stapeln på Hub Westminster i London torsdag den 26 september som en del av Social Media Week. Följ diskussionerna på Twitter: #DiploHack.

SKAP:s engagemang i DiploHack London sker inom ramen för Digital agenda för musiken, som pågår under hela 2013. SKAP har tidigare i år tagit Digital agenda för musiken till Bryssel genom Creators Conference ’13 och till Washington genom Digital Agenda for Music Roundtable i samband med World Creators Summit 2013.

Den 28 november arrangerar SKAP heldagskonferensen Digital Agenda for Music ’13 på Södra Teatern, där arbetet för en digital agenda för musiken fortsätter med särskilt fokus på konstnärliga rättigheter, mångfald och jämställdhet.

Scroll to Top