Ytterligare dom mot upphovsrättsbrott

Skånepartiets ordförande Carl P Herslow har dömts att betala en halv miljon kronor i skadestånd till Stim. Herslow har under flera år utan tillstånd från Stim spelat musik i Skånepartiet Malmös närradiosändningar och via Skånepartiets webbplats.

Fredagen den 17 april medelades domen mot Skånepartiets ordförande, Carl P Herslow, i Stockholms tingsrätt. Herslow, som spelat musik i Skånepartiets närradiosändningar och via internetradio på Skånepartiets webbplats utan att betala enligt gällande tariffer, dömdes att betala drygt 529 000 kronor i skadestånd till Stim.

– Det handlar om en mångårig tvist där Herslow har hävdat att Stims tariffer är oskäligt höga och därför vägrat att acceptera dem. Tarifferna bygger emellertid på de avtal som träffats mellan Stim och branschorganisationerna Närradions riksförbund och Sveriges Närradioförbund och kan därför, enligt domen, inte betraktas som annat än skäliga säger Per A Jönsson, jurist på Stim.

Tingsrätten förbjuder i domen också Herslow att fortsätta spela musik i radioutsändningarna – i praktiken till dess han betalat skadeståndet och därmed kan få Stims tillstånd att använda musik i radiosändningarna. Skulle han bryta mot förbudet får han betala 250 000 kr i vite.

Stim arbetar fortlöpande med att förbättra sin marknadstäckning inom alla områden för musikanvändning. Detta är angeläget eftersom utbetalningarna från Stim är en viktig inkomstkälla för musikskaparna.

– Det är inte så att alla kompositörer också är artister. De har alltså inte möjlighet att sälja t-shirts och turnésouvenirer som det ibland påstås i debatten. Stim tänker fortsätta att försvara upphovsrätten eftersom den är väsentlig för att bevara en musikalisk mångfald. Utan en stark upphovsrätt blir musikbranschen en marknad där endast den mest kommersiellt gångbara musiken överlever, säger Susanne Bodin, Stims kommunikationschef.

Scroll to Top