Västerås kulturskola blir Årets Musik- och Kulturskola 2010

Västerås kulturskola har utsetts till Årets Musik- och Kulturskola 2010. Priset som består av 50 000 kr delades ut av Rikskonserter vid SMoKs Rikskonferens i Malmö i onsdags den 17 mars.

Syftet med priset är att uppmärksamma Musik- och Kulturskolornas betydelse för det svenska musiklivet. Juryn beskriver Västerås kulturskola som ”en kulturskola som tar ett helhetsansvar” och lämnar följande motivering:

Västerås kulturskola är en närmast komplett kulturskola med ett tydligt uppdrag, ett starkt kommunalt stöd och en viktig del av Västerås kommuns kulturliv. Skolan har också en stor samverkan med föreningar och kulturinstitutioner. Kulturskolan har såväl tradition som förnyelse, såväl stor bredd som hög kvalitet och spets. Man utmärker sig genom sitt målmedvetna arbete med elever med funktionshinder, med sin världsmusikorkester, med arbetet med estetiska lärprocesser i grundskolan, med närvaron inom äldreomsorgen och med sina yrkesförberedande linjer.

Priset till Årets Musik- och Kulturskola har delats ut sedan 1998 av Svenska Musikrådet och tidigare möjliggjorts genom bidrag från IFPI, Rikskonserter och Svensk Musik. I år delas priset ut av Rikskonserter.

Vid sin bedömning har juryn tittat på hur skolorna kan vara ett föredöme och inspirera andra musik- och kulturskolor samt vilken roll skolan har i kommunen och hur den samverkar med andra institutioner och föreningar. Det två övriga nominerade skolorna var Linköpings kulturskola och Eric Ruuths kulturskola i Höganäs.

Juryn har bestått av personer med bred förankring i det svenska kulturlivet: Olof Lavesson (Riksdagens kulturutskott), Örjan Herlitz (Amatörteaterns Riksförbund), Ingmar Hahne (Svensk Musiks styrelse), Lena Hillås-Söderström (Kgl Musikhögskolan i Stockholm), Eva Persson (Danskonsulent Västra Götaland), Per Ekedahl (Rikskonserter) samt Karl Petersen (kommunalråd i Luleå kommun dit priset för Årets Musik- och Kulturskola gick 2009).

Scroll to Top