Uruppförande utvecklar svenskt musikarv

Imorgon fredag uruppförs Sven-David Sandströms nyskrivna Requiem av Sveriges Radios Symfoniorkester i Berwaldhallen, under ledning av Gustaf Sjökvist. Sandström har varit verksam som tonsättare i över fyrtio år med många verk för orkester, kör med mera bakom sig.

Det är oerhört glädjande att Sveriges Radios Symfoniorkester spelar ett nytt verk av en av våra mest välkända tonsättare. Föreningen Svenska Tonsättare arbetar aktivt för att öka möjligheterna att få höra svensk nykomponerad musik. Om minst 50 % av den musik som spelas av våra skattefinansierade orkestrar var komponerad av svenska tonsättare, skulle det betyda oerhört mycket för utvecklingen av musikarvet – både det nuvarande och det framtida, säger Martin Q Larsson, tonsättare och ordförande i Föreningen Svenska Tonsättare.

Scroll to Top