Ungdomar från Dalarna till Storbritannien

Av Redaktionen
Jun 25th, 2010
1 kommentar
445 Views

Ett 15-tal ungdomar från Dalarna jobbar under sommaren på sex festivaler i Storbritannien och några har också möjlighet lansera sina band där. Projektet har möjliggjorts bl a genom Innovation Music Network, ett internationellt nätverk av musiker, artister, företag och studenter i Inre Skandinavien. Syftet med projektet är att inspirera till och lära sig mer om företagande i den kreativa branschen genom olika typer av samarbeten. Målet är att kombinera högskoleutbildning och folkbildning i teori och praktik för att se till att deltagarna får jobb.

Ett antal studenter vid Högskolan Dalarna, som läser Ljud- och musikproduktionsprogrammet, och arbetslösa ungdomar i Falun hjälper varandra att lära sig arbeta med festivaler i Dalarna och Storbritannien. Syftet är att de gemensamt ska stärka sina respektive kompetenser mot olika karriärmål. Projektet drivs av Studiefrämjandet Södra Dalarna, och startade i maj. Det går under namnet FESTE.V.T.I – läs Festivity. I september 2010 redovisas ungdomarnas lärande på bland annat Club Embassy i London på inbjudan av Svenska Handelskammaren.

Det här är ett oerhört utvecklande samarbete där vi kopplar samman folkbildning med högskoleutbildning. Studiefrämjandet har satsat mycket på det här projektet och vi tror verkligen på det. Det är utvecklande både för deltagarna och för oss som folkbildningsorganisation. Och det har redan lett till jobb, säger Jan Ekebjär, verksamhetsledare på Studiefrämjandet.

Under perioden får deltagarna handledning i hur de ska jämföra svenska förhållanden med de engelska. Studenter som avslutar sin utbildning under projektet startar företag i syfte att jobba med artistutveckling och marknadskommunikation. Nätverkandet inom projektet Innovation Music Network har gjort samarbetet möjligt mellan ett eventproducerande företag i London, företagare i Dalarna och ungdomarna. Intresset för ungdomarnas arbete är så stort att ett brittiskt TV-produktionsbolag följer dem i syfte att göra en serie i sex delar om deras lärande.

Arbetet följs också av universitetsadjunkt Sören Johansson, som är verksam vid Högskolan Dalarna och nu arbetar på sin avhandling som doktorand vid Musikhögskolan i Stockholm. Målet med hans forskning är att finna verktyg för ökad ”employability” eller anställningsbarhet i branschen. Han har själv arbetat i musikbranschen och var bl a med och startade Peter Carlsson & De Blå Grodorna.

Omstruktureringen av branschen är omfattande men det skapar också möjligheter. London är ett av flera centra i Europa för de kreativa näringarna. Svenskar är vana att stå i kö. Men nu är det dags att vi tränger oss fram och tar för oss genom olika samarbeten. Våra studenter är faktiskt önskade som festivalmedarbetare i Storbritannien och det är ett gott betyg åt oss, säger Sören Johansson.

Ett svar till “Ungdomar från Dalarna till Storbritannien”

  1. Jan-Erik Johansson skriver:

    Emma är söt