Umeå drar sig inte ur Kulturhuvudstad 2014

Umeå fullföljer satsningen på att bli Europas kulturhuvudstad 2014. En bred majoritet av kommunfullmäktiges ledamöter avslog en motion om att dra tillbaka ansökan.

Vi anser att kulturhuvudstadssatsningen kostar mer än den smakar och befarar att kostnaderna får negativa konsekvenser, bland annat för kommunens verksamheter, säger Jan Hägglund (RS), som står bakom motionen.

Ett brett och rikt kulturliv bidrar till tillväxten och vi har goda förutsättningar att göra något bra av det här. Vi har också redan reserverat de pengar som är kommunens del i satsningen, säger Lennart Holmlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

Vi ska vara glada och stolta över att Umeå under många år har valt att lyfta kulturen för att utveckla samhället. Vi gör det här för att för att människor ska vilja bo och verka i Umeå och för att stärka Umeå som ett kulturcentrum i norr, men det är också så att tidigare kulturhuvudstäder mångfalt har fått tillbaka sin insats, säger Marie-Louise Rönnmark (S), kommunalråd.

De flesta av kommunfullmäktiges ledamöter anser att debatten för eller emot kulturhuvudstad 2014 avgjordes redan tidigare, i samband med att Umeå bestämde sig för att lämna in ansökan.

Scroll to Top