TV4 sprider falsk information om Stim

Stim låter meddela följande:

I ett inslag i TV 4:s Nyhetskanalen hävdas att Stim gynnar sina mest framgångsrika medlemmar genom att inte ta in fullständig rapportering från samtliga radiokanaler. Inslaget innehåller en rad felaktigheter och otydligheter som bör bemötas.

I inslaget hävdar man att ett stort antal musiker blir utan ersättning från Stim.
Stim är upphovsmännens (kompositörernas, textförfattarnas och bearbetarnas) organisation och betalar således inte ut några pengar till musiker eller artister. Deras organisation heter SAMI, där Musikerförbundets ordförande Jan Granvik är styrelseordförande.

I inslaget hävdas att Stim bara tar in rapportering från de allra största radiokanalerna.
Stim tar in rapporter från samtliga svenska radiokanaler, stora som små, med undantag för närradion som ännu inte haft de tekniska förutsättningarna att kunna rapportera sin musikanvändning till Stim. Till dess de har det, fördelar Stim de pengar som närradioföreningarna betalar utifrån musikrapporter från Sveriges Radio P4:s lokalkanaler. Pengar från de kanaler som lämnar fullständig rapportering till Stim fördelas individuellt till varje musikskapare som fått sin musik spelad.

I inslaget hävdas att de vars musik spelas i mindre kanaler missgynnas i förhållande till dem vars musik spelas i de allra största kanalerna.
En radiokanals spridning (antal lyssnare) påverkar hur mycket kanalen ska betala till Stim och är således också en parameter i beräkningen av hur mycket pengar en minut i just den kanalen ger inblandade musikskapare att dela på. Om en låt spelas i en rikstäckande kanal ger det upphovsmannen större inkomster än om den spelas i en lokalkanal.

Scroll to Top