Tre miljoner till samverkan med tonsättare och kompositörer

35 samverkansprojekt med tonsättare och kompositörer beviljas tre miljoner kronor i bidrag från Kulturrådet i årets andra fördelning. Två miljoner kronor fördelas till fria dans-, teater och musikgrupper samt fria arrangörer, som är merparten av de prioriterade ansökningarna. Närmare en miljon kronor fördelas till regionala institutioner.

Kulturrådet förordar både samarbetsprojekt som gäller symfoni-, kammar-, och blåsorkester, ensembler samt solister. Många projekt gäller institutioners samarbeten med det fria kulturlivet.

Kulturrådets referensgrupp har granskat ansökningarna från ett jämställdhetsperspektiv. Drygt en tredjedel av stöden går till tonsättare eller kompositörer som är kvinnor i årets andra fördelning. Totalt är andelen kvinnor bland de sökande i år 36 procent vilket är en ökning med två procent jämfört med förra året.

Kulturrådet lyfter också fram det internationella genom att stödja samarbeten med nio tonsättare och kompositörer som är bosatta utanför Sverige.

Norrbottensmusiken i Luleå, Östgötamusiken och Stiftelsen Göteborgsmusiken är tre av de regionala musikverksamheter som nu får stöd av Kulturrådet för samverkansprojekt med tonsättare/kompositör. Stockholm Jazz Orchestra och Ensemble Mimitabu är två av de fria musikgrupper som får stöd, samt fria arrangören Lyckå Kammarmusikfestival. Öresundsteatern i Landskrona och Teater Tre i Stockholm är två av de fria teatergrupper som får stöd.

Läs hela listan med beviljade bidrag

Scroll to Top