Trafikverket kritiserar Anna Bergendahls musikvideo

anna-bergendahl-2010Anna Bergendahl släppte nyligen sin video till segerlåten i den svenska Melodifestivalen ”This is my Life”. I videon går bland annat Anna längs ett järnvägsspår och detta har också uppmärksammats av Trafikverket som kontaktat Lionheart International med följande invändning:

”Varje år dör och skadas barn och vuxna på järnvägen. Vuxna oftast när de för att spara någon minut kryper under bommar eller sneddar över spåren. Barnen för att de gör precis som de vuxna gör och tar en genväg till kompisar eller skola. Gemensamt är att de inte har uppfattningen att järnvägen faktiskt är livsfarlig för fotgängare. Tåg är tysta, snabba och har lång bromssträcka och lokförare har så gott som aldrig chans att få stopp på tåget i tid.
I media och reklam visas ofta bilder och inslag med personer, som helt omotiverat befinner sig på spåren eller i dess närhet. Det är enligt Trafikverkets sätt att se på saken alltid olämpligt att visa privatpersoner på järnvägsspår.”

Lionheart låter meddela följande:
”Vi på Lionheart förstår till fullo Trafikverkets kritik och invändning, men vill starkt poängtera att vare sig Anna Bergendahl eller skivbolaget på något sätt vill uppmana människor att promenera längs järnvägsspår eller uppehålla sig i dess närhet.
Videon är inspelad på ett privat järnvägsområde där reparationer av tåg och dylikt förekommer och området var vid inspelningen helt avspärrat från all trafik.
Inspelningen av videon skedde vidare under rigorösa säkerhetsbestämmelser och följdes/bevakades också av tågområdets ägare som var på plats som en extra trygghet.
Tågspåren som syns på videon ägs/kontrolleras inte heller av Trafikverket utan är det privata företagets egna spår.

Anna Bergendahls enorma popularitet efter segern i Melodifestivalen bidrar till att hon blivit ett föredöme för många, främst yngre människor, och det är olyckligt om videon till ”This is my life” skulle kunna misstolkas på något sätt.
Det är dock vår förhoppning att människor ser videon som en estetisk och välgjord produktion och uppskattar den just som en musikvideo och inget annat.

Vi har varit i kontakt med följande personer på Trafikverket som per mail svarar:”

Åke Wessman, t.f presschef på Trafikverket:
” Angående Anna Bergendahls ”järnvägsvideo”. Jag vill med det här e-brevet säga att jag och mina kolleger på Trafikverket värderar att ni på Lionheart har tagit våra invändningar på allvar. Det är ett dilemma att järnvägen är en både tilldragande och livsfarlig miljö. I Trafikverkets arbete ingår det att verka för en hög säkerhet och skapa förståelse för riskerna. Då känns det gott att även ni förstår problemet. ”

Bodil Sonesson, pressinformatör på Trafikverket:
”Tack så mycket för att ni tar detta på allvar, det känns mycket bra!”

Rulla till toppen