Tonspråk utvecklare skolans arbetssätt

Att utveckla skolans arbetssätt för att förbättra studieresultaten är en av de viktigaste politiska frågorna idag. Rikskonserter och STIM/Svensk Musik drar sitt strå till stacken genom att driva satsningen Tonspråk. 16 september arrangeras höstens första Tonspråksdag i Luleå.

Tonspråk är projektet som sätter estetiska lärprocesser i fokus, och som sedan starten 2007 vuxit till en betydande aktör vad gäller att markera betydelsen av kultur och estetik i skolan. I Tonspråk får lärare och kulturarbetare mötas för att ta del av föreställningar, föreläsningar och workshops. Sedan starten har närmare tjugo välbesökta konferenser hållits i flera regioner. Tonspråk är en satsning på fortbildning av lärare landet runt, vilket mest sker via Tonspråk-konferenser som ordnas regionalt. Konferenserna stöds och organiseras av regioner, kommuner, högskolor och andra aktörer.

Luleå är först ut denna höst med sitt Tonspråk i Kulturens Hus 16 september. Flera hundra lärare och kulturarbetare samlas för att få och ge inspiration och ny kunskap.

Detta är Rikskonserters sista höst med Tonspråk. Men vi hoppas kunna fortsätta Tonspråk i ett nystartat Centrum för kultur i skolan, säger Ulla Wiklund, initiativtagare till Tonspråk. Nu är det dags att den svenska skolan på allvar släpper in estetiska perspektiv, musik, design och nytänkande. Utan detta klarar sig ingen i det framtida näringslivet! Varje mobil är fylld av design, musik och twitterdikter!

I Luleå är Luleå tekniska universitet, Kulturskolan och folkbiblioteken i Luleå kommun huvudarrangörer. Nutida musikgruppen Pärlor för svin, konsertgitarristen Krister Dahlström och jazzgruppen Elin Larsson Group medverkar liksom föreläsare som stressforskaren Töres Theorell, universitetslektor Cecilia Björklund Dahlgren och delar av kören Arctic Light med ledaren Susanna Lindmark.

Bland dryga dussinet workshops kan deltagarna bland annat lära sig mer om dansmatte på högstadiet, filosofisk samtalskultur, webbaserat lärande, instrumentbygge, kreativt berättande och multimodala berättelser.

Scroll to Top