Tonspråk kommer till Värmland

Rikskonserter och STIM/Svensk Musik står bakom den stora satsningen Tonspråk. Efter flera framgångsrika tonspråksdagar runt om i landet är det dags för Karlstad. Måndagen 8 februari samlas på Karlstad universitet flera hundra lärare, skolledare, forskare, artister, kulturproducenter och musikhögskolor till en konferens som vill lyfta kulturens roll i skolans alla ämnen.

Värmlands län har i många år satsat på att stärka kulturens plats i skolan. Värmland har ett starkt nätverk med alla kulturinstitutioner i regioner. Flera kommuner har långsiktigt satsat på estetiska lärprocesser i skolans alla ämnen och Sundstagymnasiet i Karlstad är en verklig plantskola för våra främsta och internationellt erkända artister.
Det är fantastiskt roligt att få göra Tonspråk här, säger Ulla Wiklund, utvecklingskonsulent på Rikskonserter och en av initiativtagarna till Tonspråk.
Alla barn har rätt till alla sina språk, även de estetiska! Men alla skolor ger inte barn och ungdomar möjligheter att utvecklas och nå goda resultat, menar Ulla Wiklund. Skolan skulle nå bättre resultat om fler uttryckssätt användes i skolans undervisning.
Tonspråk är en dag fylld av föreläsningar, föreställningar och workshops där alla lärare kan få upptäcka kulturens möjligheter i skolarbetet. Tonspråk arrangeras här i samarbete med region Värmland och Karlstad Universitet.

Ulla-Britt Önnerlöv är rektor i Forshaga kommun och ser Tonspråk som en möjlighet för alla lärare att utveckla sin undervisning:
Som rektor ser jag hur viktigt det är att ge alla barn tillgång till olika verktyg för lärandet! Dels så att de själva får syn på sitt eget lärande och på så sätt stärka barnets självkänsla. Dels också genom att pedagogen, på ett kreativt sätt, fördjupar arbetet kring exempelvis läs och skriv och andra ämnen, gör att kultur och estetiska processer kan bidra till bättre resultat.

Värmlands egna kulturarbetare har på många sätt engagerat sig i skolornas arbete. Flera skolor har deltagit i nätverk under flera år för att utveckla sitt sätt att stimulera barn och ungdomar till bättre resultat i skolan.
Jag vet att det bland många lärare finns ett intresse av att arbeta med olika uttryckssätt och flera lärare praktiserar detta redan i dag i sin undervisning, intygar Ulla-Britt Önnerlöv.
Värmland är verkligen ett bra exempel på hur långsiktigt arbete och bra nätverk inom kulturlivet kan vara ett stöd för skolan. Värmlänningarna bör vara stolta, slår Ulla Wiklund på Rikskonserter fast.

Estetiska lärprocesser är ett sätt att arbeta på i skolan som gynnar en kunskapsutveckling där eleven får knyta samman känslor, upplevelser, kunskaper, erfarenheter och analys till en helhet.

Mer information:
www.tonsprak.nu

Scroll to Top