Sweden Rock Festival välkomnar STIM:s stämningsansökan

Tidigare i veckan skickade STIM ut ett pressmeddelande angående organisationens avsikt att stämma Sweden Rock Festival för att festivalen enligt STIM ”vägrat göra rätt för sig i förhållande till låtskrivarna”. Sweden Rock Festival tycker att det är självklart att låtskrivarna ska ha ersättning och har följaktligen också betalat STIM-avgift varje år – så även de senaste åren. Vad vi inte är överens med STIM om är prissättningen.

De senaste åren har STIM höjt sina tariffer extremt kraftigt: från 2009 till 2010 höjdes till exempel Sweden Rock Festivals STIM-avgift med 67 procent. Sweden Rock Festival har i likhet med många andra svenska festivaler motsatt sig dessa enligt oss ensidiga, omotiverade prishöjningar och försökt att föra en dialog direkt med STIM om detta. STIM har tyvärr redan från början vägrat att diskutera prissättningen eller motivera höjningen.

STIM är inte en statlig myndighet utan en intresseorganisation, men har ändå totalt monopol på den svenska marknaden och agerar därefter.

Sweden Rock Festival vill gärna få STIM:s monopol och rätt till ensidiga prissättningar prövade och välkomnar därför STIM:s stämningsansökan.

Scroll to Top