Sveriges Annonsörer vill ha reklam i SVT

Intresseorganisationen Sveriges Annonsörer har i ett nytt pressmeddelande uttalat sig om SVT:s pressade ekonomiska situation. Chefen Eva Hamilton har nyligen slagit larm om att nedskärningar på hundratals miljoner kronor är aktuella och att man tvingats göra sig av med var femte tjänst.

Sveriges Annonsörer vill lösa problemen genom att lyfta fram möjligheten för reklam och sponsring i ett samarbete med näringslivet. Det är en oerhört korkad idé. Det har funnits, finns och kommer alltid att finnas ett behov av SVT.

De statliga TV-kanalerna är fortfarande det överlägset bästa alternativet för att snabbt nå ut till allmänheten med väsentlig information vilket är en oerhört viktig samhällsfunktion men Sveriges Annonsörer kanske bara har dövstumma representanter. Åtminstone kan man lätt få den uppfattningen.

Dessutom producerar SVT program för en bred publik. Där hittar man produktioner av slag som inte finns representerade i några andra reklamfinansierade TV-kanaler, antingen för att det saknas intresse eller för att det helt enkelt inte finns en tillräckligt lukrativ marknad i ett så pass litet land som Sverige ändå är.

SVT står för public service och bevarad mångfald och det är något vi alla bör värna om, oavsett vad Sveriges Annonsörer anser om det hela. Sedan kan man alltid diskutera om licenssystemet verkligen är en bra idé. Kanske det vore lämpligare att ta direkt av skattepengarna då det trots allt är fler som använder TV än exempelvis bibliotek och simhallar.

Rulla till toppen