Svenska Selam stödjer musiklivet i Östafrika

selam-projekt-2010

Selam har varit initiativtagare till ett regionalt nätverk inom musiksektorn och driver flera projekt i Östafrika sedan 2004. Verksamheten syftar till att stödja infrastrukturen inom musiksektorn i Tanzania, Uganda, Kenya och Etiopien genom kunskapsutveckling och kulturutbyten.

Verksamheten administreras av Selam-teamet i Stockholm, och lokala koordinatörer i Addis Ababa, och Kampala. Syftet är att höja kapacitet inom musikindustrin genom att bygga nätverk, delta i offentlig kulturdebatt och erbjuda praktisk yrkesutbildning och nya arbetserfarenheter inom allt ifrån musikproduktion, ljud- & ljusteknik, management och promotion till sångteknik och musikjournalistik. Selam samarbetar med universitet, institutioner, föreningar, grupper och artister, konsertsalar, ambassader, statliga organ såväl som privata företag och enskilda entreprenörer.

Selams projekt i Östafrika har stöd från Sida och vi samarbetar kring flera projekt med Svenska Institutet. Selam, Selam Ethiopia, är registrerad som en internationell NGO (Non Governmental Organisation) i Etiopien sedan 2005. I år utökas kontoret i Addis Ababa även med en musikstudio i större lokaler.

Några av de mest aktuella projekten just nu är en serie workshops där svenska musiker bidrar med sin expertis. I april höll den svenska musikern och producenten Andreas Unge en avancerad fortbildning för 20 etablerade producenter på Blackhole studios i Kampala. Nästa vecka åker musikern och pedagogen Klas Jervfors till Uganda och Etiopien för att leda en offentlig debatt och workshop bl. a kring hur dagens svenska musikindustri är uppbyggd och i förändring.

Projektet Hip Hop Canvas pågår mellan april-september, också det i Kampala, i samarbete med organisationen Platinum Entertainment. Hip Hop Canvas erbjuder en plattform för unga Hip Hop-artister i Uganda och tar med deltagarna från audition och talangutveckling till liveuppträdande och albumsläpp, genom en serie av workshops och samarbeten mellan lokala studios och musiker.

I Addis Ababa, Etiopien pågår Zema Mahlet-projektet, med målet att översätta och publicera innehållet i en serie radioprogram producerade mellan 2008-2009 av Ethiopian Musicians Association på Internet. Programmen utgör ett unikt arkiv av intervjuer och inspelningar med både berömda och bortglömda Etiopiska artister och musiker samt diskussioner mellan professionella aktörer om angelägna ämnen som t.ex. copyright och musikutbildning.

I projektet The Uganda Music Sector Survey har en grupp studenter vid musiklärarutbildningen på Kyambogo University samarbetat med journalisten Jackson Oboth. Tillsammans har de samlat och redigerat material om Ugandas musikliv vilket även resulterat i flera artiklar publicerade i dagstidningen The New Vision.
Sist men inte minst planerar vi för Selam Music Festival i december i Addis Abeba, med artister från både Sverige och Östafrika, debatter, seminarier, utställning och workshops. Tidigare års festivaler har bjudit på svenska artister som Timbuktu, Jaqee & The Kookoonuts och Million Styles!

Läs mer på vår hemsida

Scroll to Top