Svensk musikförsäljning bäst i världen

Världsmarknaden för inspelad musik sjönk med 7,2% under 2009 enligt nyligen presenterad statistik från skivbolagens samarbetsorganisation IFPI. Eftersom vi genomlidit en ekonomisk kris utöver det vanliga så är det dock svårt att säga något om orsakerna som ligger bakom denna utveckling.

Något som emellertid tydligt framgår är att de länder som tagit krafttag mot den illegala nedladdningen sticker ut i statistiken. Sverige går här i bräschen som ett mönsterland med musikvärldens bästa tillväxt under 2009 med en ökning på 11,9%. Tvåa, med en tillväxt på 10,4%, ligger Sydkorea där man också infört ny lagstiftning för att komma tillrätta med problemet. Även den viktiga brittiska marknaden gick upp med mer blygsamma 1,9%.

Trenden med ökande digital försäljning fortsatte även under 2009 då den digitala omsättningen ökade med 9,2% och står nu för 25% av den totala omsättningen för inspelad musik. Den fysiska försäljningen, det vill säga CD-skivor, singlar, vinyl etc., minskade med 12,7%. Omsättningen för digital försäljning var under 2009 10 gånger så stor som den var fem år tidigare.

Det bäst säljande albumet förra året blev sensationen Susan Boyles ”I Dream A Dream” vilket sålde 8,3 miljoner exemplar världen över, det bästa resultatet sedan Coldplays ”X & Y” år 2005.

Scroll to Top