Svensk musik scannas

Sedan 2003 pågår scanning av Svensk Musiks konstmusikarkiv. Det finns ca. 17.000 titlar och varje år tillkommer 300-500 nya deponeringar.

Just nu går scanningen för högtryck. 10 000 verk i arkivet har scannats och ca. 300 verk per månad tillkommer. På Svensk Musiks hemsida finns hela notkatalogen och när du funnit det verk du söker kan du även titta på notexempel, av de scannade verken, i PDF-format. Verk som inte är scannade kan du göra en intresseanmälan på, så scannar vi in dem så snart vi kan. Det går också att köpa kopior på verken direkt över nätet via Swedish Music Shop och betala med kort.

Sedan ett och ett halvt år tillbaka tar Svensk Musik helst emot digitala noter. Vi har anpassat oss mot en ny verklighet där all musik skrivs ut från datorer istället för att kopieras. Utvecklingen har gått fort, för två år sedan kom det stora teknikskiftet och personalen på notproduktionen har fått lägga ner mycket tid på att få tekniken att fungera. Scannrar med mycket hög optisk kvalitet, avancerade mjukvaror med stora redigeringsmöjligheter och moderna skrivare gör att kvalitén på noterna är mycket högre än tidigare.

Ett tänkbart scenario inför framtiden är att kunna köpa och ladda ner verken direkt på hemsidan. Försök med gratis nedladdning av enstaka verk, utgivna på Edition Suecia, har gjorts vilket gett ett gott resultat. Att använda hemsidan på detta sätt är ett led i att prova olika modeller för att få musiken mer framförd.

Källa: Svensk Musik / Stim

Rulla till toppen