Stockholm Pride uttalar sig om ekonomiska bekymmer

stockholm-prideSituationen är fortsatt allvarlig för Stockholm Pride, men styrelsen tar sitt ansvar mot drabbade leverantörer och fortsätter arbeta för att betala en så stor del som möjligt av fakturorna. Nu behövs samling för det som festivalen symboliserar och det som är unikt för Stockholm Pride.

Situationen är fortsatt allvarlig för Stockholm Pride då vi inte kan betala våra räkningar från festivalen i somras fullt ut. Nu pågår också en diskussion om Stockholm Pride, där några röster menar att styrelsen borde ”kasta in handduken” och låta föreningen gå i konkurs. Men att överge vårt uppdrag är inte ett alternativ i det här läget.

Styrelsen har ett uppdrag från Stockholm Prides medlemmar, att se till att festivalen arrangeras, 2012 och bortom, och så länge det är vårt så gör vi allt i vår makt för att fullfölja. Festivalen och allt det den står för i sin bredd är det viktigaste och därför kastar vi inte in någon handduk. Vi vill också ta ansvar för situationen gentemot alla leverantörer som drabbats och arbeta vidare för att föreningen ska kunna betala så stor del av räkningarna som det bara går. Att överge föreningen och medvetet låta den gå i konkurs är inte ett alternativ, då ännu mindre pengar skulle kunna betalas ut efter alla kostnader förknippade med själva konkursen.

Föreningen behövs som en samlingsplats för en bredd av olika medlemmar
Att skriva det här är knepigt, när tonläget är så uppskruvat i diskussionerna som plockats upp medialt, och vi – styrelsen – söker inte konfrontation utan tror att samling är det som behövs. Då menar vi inte samling runt oss i sittande styrelse. Trots allt kommer styrelser och går. Ändå har det alltid blivit en festival med hjälp av de starka ideella krafterna som föreningen samlar och alla olika aktörer som engagerat sig. För oss handlar det om samling för det som festivalen symboliserar och det som är unikt för Stockholm Pride.

Det handlar om festivalen som under ett antal år byggts upp som många hbtq-personers höjdpunkt på året och den största enskilda händelse då hbtq-frågor uppmärksammas i samhället. Det handlar om den unika bredden i festivalen, där alla samlats trots att vissa irriterar sig på politiken men älskar festen medan andra deltar just för politiken och inte känner sig hemma i festen. Det handlar om en festival med den ständiga strävan att spegla ett mångfacetterat och svårdefinierat hbtq-community med olika viljor och intressen.

Genom åren har frågorna om festivalen verkligen behövs blivit allt fler, i takt med olika framsteg för hbtq-personers rättigheter. Det har också funnits kritik gentemot entréavgifter och mot att ”vi stänger in oss”. Samtidigt har besökarna ökat, liksom antalet organisationer som engagerar sig. I somras slogs nya rekord och under temat Öppenhet genomfördes festivalen utan entréavgifter mitt i staden. Frågorna om festivalen verkligen behövs blev mycket färre. Diskussionen kom snarare att handla om ifall årets koncept var det bästa för dem som festivalen är till för.

Den viktiga diskussionen om årets koncept kan nu tas tillvara för att stärka kommande festivaler. I den utvecklingen behövs föreningen Stockholm Pride, med sitt minne och med sin ideella kraft. Föreningen behövs också för att den är en samlingsplats för en bredd av olika medlemmar. Här ryms privatpersoner, föreningar och företag. Föreningen skulle visserligen må bra av att fler hbtq-företagare med viktiga åsikter engagerade sig, men har en stark grund bland olika ideella föreningar som organiserar hbtq-personer och driver hbtq-frågor på olika sätt liksom bland enskilda eldsjälar. Det är medlemmarna som är Stockholm Pride. Vi uppmanar alla att gå med i föreningen, vara med och påverka och hjälpa oss att göra Stockholm Pride bättre.

Uppgiften som vi i styrelsen arbetar med är större än oss som sitter styrelsen och vi är givetvis medvetna om att det finns olika åsikter om det arbete vi gör, men vi är fast beslutna att göra det vi kan i den här situationen. Om vi trodde att det vore det bästa för festivalen, föreningen och medlemmarna så skulle vi ge upp, men det är inte ett alternativ att lämna i den här situationen. Vi har bestämt oss. Vi vädjar inte till uppslutning bakom oss, men bakom Stockholm Pride.

Styrelsen för Stockholm Pride
genom ordförande Pär Wiktorsson

Scroll to Top