Stockholm Pride redovisar vinst för årets festival

Årets vinst på 1,2 mijoner, vilket är 500.000 kronor mer än vad vi budgeterat, är ett resultat av den organisationsförändring som genomfördes inför årets festival. Festivalchefen Alf Kjeller har infört ett effektivt arbetssätt i hela festivalorganisationen, och styrelsen har arbetat med att utveckla en effektiv resultatuppföljning. Dessutom har våra advokater, Ingela Holmqvist och Sofia Scherman, i och med ackordsförhandlingarna efter förra årets festival lagt grunden för årets positiva resultat, säger Maria Sjöberg, vice ordförande för föreningen Stockholm Pride.

Det är många som har varit inblandade och möjliggjort årets festival och det positiva resultatet. Vi är väldigt tacksamma mot alla de leverantörer som skrivit ner sina fordringar på oss sedan förra årets festival och även alla sponsorer, utställare, föredragshållare, restauranger och andra samarbetspartners som visat att Stockholm Pride är en viktig festival som det är värt att satsa på. Våra 500 volontärer som arbetat ideellt med årets festival förtjänar även de ett stort tack för sina insatser. Utan dem hade festivalen inte varit möjlig att genomföra, säger Maria Sjöberg.

Föreningen Stockholm Pride arbetar för att stärka hbtq-personers livssituation, och rättigheter. Detta manifesteras genom att varje år arrangeras kulturfestivalen Stockholm Pride , vilken år 2012 lockade över 50.000 deltagare och 540.000 åskådare. Festivalen 2013 kommer att genomföras under vecka 31, det vill säga i månadsskiftet juli/augusti 2013.

Stockholm Pride är Nordens största Pridefestival och arbetar för att synliggöra hbtq-frågor och skapa en frizon för homosexuella, bisexuella, trans och queerpersoner och de könsuttryck som finns inom hbtq-rörelsen. .

Rulla till toppen