Stim tillsätter ny mediachef

Tomas Ericsson har tillträtt som ny chef för Media och internationella marknader på Stim, musikskaparnas organisation. Tomas ska ansvara för överenskommelser kring musikanvändning på tv, radio och internet/online.

En stor del av Stims intäkter kommer idag från media- och internetområdet. Ny teknik och kreativa användningsområden för musik medför att dessa marknader växer allt snabbare och befinner sig i ständig förändring.

– Vi måste vara väl insatta i utvecklingen som pågår eftersom det ständigt dyker upp nya sätt att använda musik. Musikskaparna ska kunna lita på att de får betalt när deras musik spelas, oavsett om det sker i radio, på konserter, via internet eller i en mobiltelefon. Då gäller det att vi har god kännedom om de nya musikmarknaderna och är öppna för nya typer av överenskommelser med våra kunder, säger Tomas Ericsson.

Genom ett beslut av EU-kommissionen kan Stim och motsvarande organisationer i Europa inte längre samarbeta under samma former som tidigare. Det innebär också att Stims verksamhet måste anpassas till de nya förhållandena.

– Den nya situationen innebär tuffare konkurrens, men Stim är redan idag väl rustat för framtiden. Nu tar vi ytterligare ett steg i rätt riktning genom att knyta an Tomas Ericsson som har den kompetens och erfarenhet som krävs för att ta media- och internetområdet in i framtiden, säger Stims vd, Kenth Muldin.

Tomas Ericsson har över 15 års erfarenhet från bland annat data-, telekom-, försäkrings- och underhållningsbranschen. Han har sedan 2006 arbetat inom Stimkoncernen, senast som vd för CEE Services AB och ICE, ett samarbete mellan Stim och brittiska PRS for Music som administrerar datavolymer.

– Stim är ett framtidsorienterat och modernt sällskap och jag tror att vi inom en snar framtid är väl representerade i och utom Europa med vår musikrepertoar. Stims tekniska lösningar, som alltid legat i framkant, är en förutsättning för att omsätta upphovsrätten i praktiken, säger Tomas Ericsson.

Om Tomas Ericsson

Ålder: 41

Karriär: Mer än 15 års erfarenhet inom ekonomi/finans bland annat som vd för Universal Pictures Nordic, finanschef för Dell Computer Corporation i Norden och Beneluxländerna samt finanschef för telekombolaget Glocalnet.

Bor: Villa i Bromma.

Favoritmusik: Gärna Nickelback, Pink, Metallica, men också mer västkustorienterad rock/soul såsom Michael McDonald och Journey.

Scroll to Top