Spansk medeltidsmusik i Stockholm

Den 4:e april kl 15.00 fortsätter SEMFs konsertserie Early Music LIVE! med ett celebert sydländskt gästspel. Direkt från Valencia kommer på sitt första Sverigebesök Capella de Ministrers under ledning av Carles Magraner med programmet ”Madre de Deus – kunglig musik från 1200-talet”.

Capella de Ministrers, som följer i Jordi Savalls fotspår, levandegör den tidiga spanska, såväl vokala som instrumentala musiken sedan mer än två decennier. Ensemblen har i detta avseende blivit till en referenspunkt för repertoaren.

Kung Alfons X, kallad ”den vise” levde på 1200-talet och lämnade över 400 melodier till eftervärlden, både egna och av sina samtida tonsättare. Capella de Ministrers inviger åhörarna i medeltida mystik kring jungfru Marias mirakel och leder dem in i pilgrimssångernas värld, hämtade ur de äldsta spanska källorna. Flöjt, harpa, rebec och slaginstrument färgar de vackra sångstämmorna.

Early Music LIVE! arrangeras av Stockholm Early Music Festival i samarbete med Länsmusiken i Stockholm, MAIS, Nybrokajen 11 och Rikskonserter.

Rulla till toppen