SKAP tar Digital agenda för musiken till Washington

Foto: House of Sweden

Den 2-3 juni arrangerar SKAP tillsammans med Sveriges ambassad i Washington eventet Digital Agenda for Music at House of Sweden. Europeiska och nordamerikanska musikskaparorganisationer, som sammantaget företräder musikskapare i ett trettiotal länder, möter företrädare för musikbranschen, politiken och digitala tjänsteföretag.

I samband med World Creator Summit 2013 tar SKAP initiativet Digital agenda för musiken till Washington den 2-3 juni.

Digital agenda för musiken vill göra det möjligt för musikskapare att diskutera såväl konstnärliga som yrkesmässiga utmaningar och visioner med digitala tjänsteföretag och politiker för att tillsammans möta framtiden, säger SKAP:s ordförande Alfons Karabuda.

Digital Agenda for Music at House of Sweden inleds söndag den 2 juni med en konsert med de svenska akterna Little Children och Axelsson & Nilsson Duo. Musikskapare och beslutsfattare i politiken, digitala tjänsteföretag och musikbranschen får i samband med konserten möjlighet att nätverka med varandra. Konserten arrangeras av SKAP, FST (Föreningen Svenska Tonsättare) och Sveriges ambassad i Washington.

Måndag 3 juni hålls ett rundabordssamtal som tar upp den pågående politiska, juridiska och marknadsmässiga digitala utvecklingen i EU och Nordamerika. Musikens framtid i en digital, global miljö formas snabbt.

De politiska digitala agendorna i Europa och Nordamerika kommer att påverka digitala musikmarknader, utvecklingen av nya digitala tjänster och villkoren som musikskapare arbetar under. Samtidigt bidrar musikskapare och deras organisationer till den digitala utvecklingen genom initiativ som GRD, Global Repertoire Database.

Vi behöver lyfta fram innehållets värde för den digitala ekonomin, men också vikten av att ta ställning för den enskilde musikskaparens rättigheter och villkor. Vi vill se dialog och samarbete mellan musik, teknik och politik, säger Alfons Karabuda.

Alfons Karabuda inleder rundabordssamtalet med en presentation av SKAP:s initiativ Digital agenda för musiken. Karabuda presenterar också FN:s nyligen publicerade första rapport om konstnärliga rättigheter. De följande diskussionerna leds av Patrick Ager, generalsekreterare ECSA – European Composer & Songwriter Alliance, och Rick Carnes, ordförande SGA – Songwriters Guild of America.

SKAP:s initiativ Digital agenda för musiken
SKAP lanserade vid årsskiftet initiativet Digital agenda för musiken i syfte att möta de utmaningar digitaliseringen och EU:s digitala agenda medför, genom att skapa plattformar för dialog och samarbete mellan musik, politik och digitala tjänsteföretag. Digital agenda för musiken lyfter innehållets värde för den digitala ekonomin och behovet av fokus på den enskilde musikskaparens rättigheter och villkor.

Rulla till toppen