SKAP inleder Digital agenda för musiken

Under 2013 tar EU:s digitala agenda fart. På programmet står bland annat ett nytt direktiv för upphovsrättssällskap och skapandet av en digital inre marknad i Europa. SKAP inleder idag Digital agenda för musiken med EU-kommissionens branschsamtal.

Idag lanserar SKAP Digital agenda för musiken. Syftet är att bidra till de digitala agendorna i EU och Sverige, till exempel genom de branschsamtal, Licenses for Europe, EU-kommissionen just idag startat i Bryssel.

Med Digital agenda för musiken vill vi lyfta fram innehållets värde för den digitala ekonomin, vikten av fokus på den enskilde musikskaparens rättigheter och villkor, och behovet av dialog och samarbete mellan musik, teknik och politik, säger Alfons Karabuda.

SKAP har länge fört en dialog med EU-kommissionen kring digitaliseringen. De branschsamtal som nu tar sin start handlar bland annat om att göra musik, film och tv tillgängligt oberoende av geografiska gränser och om licensiering för småskalig användning.

SKAP arbetar för en ökad tillgänglighet genom nya former av licensiering. Från svenskt håll ligger vi i framkant på det området. Flera projekt pågår inom Stim och vi är tillsammans drivande i GRD, Global Repertoire Database, som kommer att bli ett centralt verktyg i arbetet att skapa nya digitala marknader, säger Alfons Karabuda.

SKAP är Sveriges intresseorganisation för yrkesverksamma kompositörer, textförfattare och arrangörer. SKAP bedriver på uppdrag av sina drygt 1000 medlemmar påverkansarbete nationellt och internationellt, erbjuder medlemsservice och är huvudman i Stim.

SKAP är också ordförande i ECSA – European Composer & Songwriter Alliance och samarbetar genom ECSA med Music Creators North America. Tillsammans representerar ECSA och Music Creators North America nationella musikskaparorganisationer och deras medlemmar i över 30 länder.

Scroll to Top