Siesta!-festivalen i Hässleholm sponras av Sparbanken 1826

Siesta! är en musikfestival, som står för mångfald där olika generationer, kulturer och trender kan mötas. Festivalen skapar positiv energi i regionen och det vill Sparbanken 1826 gärna vara delaktig i. Sparbanken 1826 vill få bygden att blomsta och det är precis vad sådana här arrangemang som Siesta! bidrar till.

Siesta! har vuxit och blivit en musikfestival av stor karaktär. Festivalen besöks varje år av ca 10.000 glada musikälskare, från allt mellan 13 och 60 år. Under 3 dagar blir Hässleholm en mötesplats för människor från olika generationer, kulturer och stilar. Det ger besökarna nya insikter, vilket är utvecklande både för de enskilda individerna och för bygden.

Siesta! har utvecklats till en av de bästa musikfestivalerna i Sverige och lockar besökare från i stort sett hela Sverige, Danmark och Norge.

– Siesta! är ett bevis på att det är möjligt att anordna riksintressanta arrangemang i vår region. Det skapar framtidstro hos våra ungdomar och gör nordöstra Skåne attraktivare att bo och verka i, säger Maths Malmström, Marknadschef i Sparbanken 1826.

Festivalen arrangeras av Kulturföreningen Markan, en ideell förening som bildades 1989.

– Genom vår musikfestival Siesta! har vi skapat en grogrund för ungdomar att engagera sig i olika verksamheter och sått ett frö till att de helt enkelt kan vara stolta för sin egen hembygd, säger Mikael Fredholm från Kulturföreningen Markan.

Genom bidraget vill Sparbanken 1826 medverka till en levande bygd för många generationer framöver. Det är också därför som banken engagerar sig i t ex Pågatåg Nordost, Scoutläger och Beachhandboll, men även med årlig sponsring som når breda grupper inom idrott, kultur, samhälle, ideell verksamhet och näringsliv.

– Att vår lokala och regionala marknad utvecklas positivt är helt enkelt grunden för att Sparbanken 1826 ska bli framgångsrik, avslutar Maths Malmström.

Fakta om Sparbanken 1826
• 25 mars 1826 – Bildades Christianstads Läns Spar bank.
• 1863 – Banken ändrade namn till Sparbanken i Christianstad.
• 1966 – Banken ändrade namn till Kristianstads Sparbank.
• 2008 – Efter fusion med Tyringe Sparbank och förvärv av sju Swedbank-kontor i Hässleholm och Osby kommuner bildades en regional sparbank i nordöstra Skåne – Sparbanken 1826. Banken har 21 kontor i 4 kommuner, ca 300 anställda och en affärsvolym på ca 44 miljarder kronor. Bankens ambition är att vara Sveriges starkaste sparbank – Nära dig.

Scroll to Top