SAMI tecknar avtal med Estland och Portugal

Svenska artister och musiker som medverkat på offentligt spelad musik i Estland och Portugal kommer nu via SAMI att erhålla framförande-ersättningar.

Ersättningarna avser musik som spelats i radio eller i annan offentlig miljö såsom på restauranger eller i butiker. ”Det är glädjande att vi nu fått till stånd avtal som innebär att ersättningar som insamlas för svensk musik i Estland och Portugal kommer svenska rättighetshavare tillhanda” säger SAMI:s vd Stefan Lagrell.

Avtalen, som är s.k. A-avtal, gäller från och med insamlingsåret 2007 för Estland, respektive 2004 för Portugal. På motsvarande sätt kommer SAMI att utbetala ersättningar som insamlats i Sverige till EEL, Estonian Performers Association, och GDA, Gestào dos Direitos dos Artistas.

Arbetet med utväxling avseende medverkande- och spelinformation har redan påbörjats, och den första utväxlingen av insamlade ersättningar beräknas äga rum nästa år.

Scroll to Top