Roskilde-festivalen donerar pengar till hip hop-center i Gaza

Roskilde-festivalens egna välgörenhetsorganisation har donerat en miljon danska kronor för att upprätta ett hip hop-center i Gaza. Gaza-remsan har ockuperats av Israel under de senaste två åren och fattigdomen har stigit i höjden. Kriget som rasade nyligen har också gjort att många unga har förlorat både vänner och släktingar.

Musik, och då framför allt hip hop, har blivit en livlina för de unga i Gaza. Genom musiken och poesin som hip hop uttrycker så kan de ventilera sin frustration, sina hopp och drömmar. Donationen skänks till det danska centret för kultur och utveckling vilka lyder under utrikesdepartementet och syftar till att få in kultur i det danska bidragsstödet.

Arbetet med hip hop-centret i Gaza kommer att påbörjas under hösten 2009.

Rulla till toppen