Rikskonserter och Caprice Records i USA

För tredje året har Rikskonserter och Caprice Records deltagit i den stora konferensen som APAP (Association of Performing Arts Presenters) årligen arrangerar i New York och som lockar flera tusen deltagare från hela världen.

8-12 januari representerade Rikskonserter och Caprice återigen svenska musiker och upphovsmän, den här gången i samarbete med Svensk Musik.

Från en välbesökt monter bland en stor mängd utställare marknadsfördes, informerades om och synliggjordes svenskt musikliv och dess aktörer för konferensens medverkande agenter, arrangörer och övriga intressenter.

Ett huvudnummer på även detta års svenska lansering var ett showcase-event 11 januari på Scandinavia House på Midtown Manhattan.

Från svensk sida deltog Sofia Jannok med kvartett, Jonas Knutsson/Mats Öberg och the peärls before swïne exprerience, samt Niklas Sivelöv. Alla medverkande gjorde två kortare konserter uppdelade på eftermiddag och kväll.

En stor publik bestående av huvudsakligen nordamerikanska branchrepresentanter från bland annat såväl agenturer, festivaler och medier, imponerades av de svenska artisterna. Det nätverkades livligt, inte minst vid den mottagning som band samman de båda showcasedelarna.

Scroll to Top