Rikskonserter och Caprice drabbas av kulturpropositionen

I måndags presenterade kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth den nya kulturpropositionen från regeringen. I innehållet märks i musikväg framför allt att organisationen Rikskonserter kommer att bantas kraftigt och slås samman med Statens Musiksamlingar i en ny ännu ej namngiven institution samt att utgivningen från skivbolaget Caprice Records upphör helt och hållet.

Björn W Stålne, direktör vid Rikskonserter, kritiserar naturligtvis förslaget på deras hemsida:

”Publiken/medborgarna i landet kommer att drabbas av ett ojämnt konsertutbud med högklassiga ensembler, som idag möjliggörs av Rikskonserter, eftersom de ekonomiska förutsättningarna är synnerligen olika”, skriver han.

Den statliga inkomstgarantin för kulturarbetare kommer dessutom att tas bort steg för steg och från och med 2010 kommer inga nya garantier att ges. Idag är det ett 30-tal svenska musiker och kompositörer som åtnjuter statlig inkomstgaranti.

Scroll to Top