Rikskonserter lämnar över namnlista till regeringen

Den 11 mars öppnade Rikskonserter ett upprop för en nationell plattform för musik på sin webbplats. Nu, drygt sex veckor senare, har 7 115 personer, svenska och utländska, satt sina namn under uppropet. Idag skickar Rikskonserter listan till kulturdepartementet.

– Det stora och framför allt breda stödet för den nationella plattform för musik som vi tycker behövs glädjer oss mycket, säger Björn W Stålne, chef för Rikskonserter. Det är den roll Rikskonserter spelar idag, och det visar att det är många som tycker det är nödvändigt med en central samordnande funktion med nationellt ansvar i svenskt musikliv.

Artister och kulturpersonligheter som Ken Wennerholm, Tommy Nilsson, Magnum Coltrane Price, Christian Lindberg, Ulf Wakenius, Elise Einarsdotter, Tiina Rosenberg, Per Myrberg, Georg Riedel, Okko Kamu, Ted Ström, Salem Al Fakir, Nils Landgren, Dan Wolgers, Agneta Pleijel och LaGaylia Frazier återfinns på listan. Likaså en rad svenska tonsättare – Anders Hillborg, Csaba Deak, Henrik Strindberg, Ingvar Karkoff, Bengt Emil Johnson, Jan Sandström, Kim Hedås, Paula af Malmborg Ward, Pär Lindgren, Thomas Jennefelt, Åke Parmerud och Tommy Zwedberg med flera.

Listan omfattar också en stor mängd utländska ensembler, artister, organisationer, konserthus, festivaler och arrangörer från alla världsdelar.

Förutom Rikskonserters upprop finns gruppen ”Bevara Rikskonserter” på Facebook, som samlat cirka 950 namn till stöd för Rikskonserters verksamhet.

Rikskonserter drabbades redan vid årsskiftet av en neddragning av anslaget på tio miljoner. 1/3 av personalen har sagts upp efter nyår samtidigt som Kulturutredningen i praktiken föreslår en nedläggning av Rikskonserter inklusive skivbolaget Caprice Records.

– Just nu skriver vi på vårt remissvar samtidigt som vi planerar för säsongen 2010/11, säger Björn W Stålne. Vi har också inlett ett omfattande förändringsarbete vilket ska resultera i ett delvis nytt Rikskonserter som är än mer anpassat efter nya krav och arbetsuppgifter.

Mer information om uppropet och den nationella plattformen:
www.rikskonserter.se

Rulla till toppen