Rekordutbetalningar till svenska artister

Under 2009 har SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresse-organisation) betalat ut rekordstora belopp till sina anslutna. Totalt uppgick utbetalningarna till drygt 100 miljoner kronor, vilket är en ökning med 27 procent jämfört med föregående år. SAMI:s huvuduppgift är att för utövare och producenter samla in ersättning för inspelad musik som framförs offentligt. Det rör sig exempelvis om musik som spelas i affärer, restauranger, väntrum och gym.

Totalt uppgick antalet mottagare av årets utbetalningar till drygt 29 000 svenska och utländska rättighetshavare.

”Upphovsrättsliga ersättningar från offentligt nyttjande betyder allt mer för artister och musiker. Därför är det glädjande att vi lyckas både samla in mer ersättningar och betala igenom större summor till våra anslutna”, säger SAMI:s VD Stefan Lagrell och avslutar: ”En betydande andel av ersättningarna kommer också från framföranden i andra länder vilket visar att svenska musiker och artister fortsätter att vara framgångsrika utomlands.”

Scroll to Top