Rättighetsalliansen – arbetar mot illegal handel

Rättighetsalliansen arbetar mot olika former av illegal handel. I första hand förebyggande men även rättsligt vid behov. Bakom Rättighetsalliansen står de tidigare medarbetarna på Antipiratbyrån som har lång erfarenhet av området. De anlitas av både svenska och utländska uppdragsgivare.

Piratkopiering är den typ av illegal handel Rättighetsalliansen arbetat längst med. Piratkopiering är ett växande samhällsproblem som bara inom EU beräknas kosta EU 50 miljarder euro – varje år. Ofta är piratkopiering kopplad till annan kriminell verksamhet som drabbar både enskilda och företag.

www.rattighetsalliansen.se

Scroll to Top