Rätt till vård-festival en succé

Slutsålt på Sticky Fingers, slutsålt på Debaser Medis och en fantastisk publik på båda arrangemangen. Rätt till vård-festivalen samlade in över 80 000 kr som går oavkortat till frivilligkliniker som behandlar papperslösa.

Mediabevakningen av festivalen och det sammanhörande artistuppropet har varit massiv, det har sänts ett stort antal inslag i etermedia och publicerats över 100 tidningsartiklar och notiser kring ämnet.

– Det stora gensvar som rätt till vård-festivalen har fått är väldigt glädjande, säger Vesta S Alikhani, ordförande för Rosengrenska stiftelsen. Det är ett brott mot de mänskliga rättigheterna att papperslösa i Sverige idag inte får tillgång till sjukvård.Vi arbetar för att Sverige ska ha en lagstiftning som inte frångår principen om allas lika rätt till sjukvård, eftersom vi tycker att det inte är värdigt ett land som Sverige att inte kunna leva upp till de mänskliga rättigheter som vi själva en gång i tiden var med och formulerade.

– Stödet för papperslösas rätt till vård växer i samhället och inte minst bland yrkesverksamma i vården, som uttrycker en ovilja att arbeta efter en lagstiftning som strider mot sjukvårdspersonalens yrkesetiska grundprinciper, säger Henry Ascher, barnläkare och medicinskt ansvarig för Rosengrenska stiftelsen. Papperslösa människor är bland de mest marginaliserade och utsatta i vårt samhälle och det är pinsamt att konstatera att Sverige är bland de länder som är sämst i Europa på att ge dessa människor tillgång till sjukvård.

– Förra veckan gick också Rätt till vård-initiativet ut med ett öppet brev riktat till regeringen, i vilket kritik uttrycks mot att den utredning om papperslösas rätt till sjukvård, som regeringen utlovade i våras, ännu inte har tillsats. Man skriver bland annat:

”Återigen uppmanar vi regeringen att ta sitt ansvar för att papperslösa och gömda i hela landet ska få tillgång till hälso- och sjukvård på i allt väsentligt lika villkor som övriga invånare. Det är hög tid att regeringen omsätter retoriken om utanförskap till konkret praktik. Spill inte mer tid!”

Rulla till toppen