Psalmcentrum invigs i Sköndal

anders-frostenson

Anders Frostensons psalmcentrum invigs den 30 september på Ersta Sköndal högskola. Invigningen sker på biblioteket på Campus Sköndal, Herbert Widmans väg 5A, där en del av bibliotekets musikrum vigts åt Anders Frostenson-material. Det är ett samarbete mellan AF-stiftelsen Psalm och sång och Ersta Sköndal högskola. Invigningen är öppen för alla och inleds kl. 16.00. Den avslutas med att Ylva Eggehorn talar om ”Den ofrivillige psalmdiktaren” kl. 19.00.

PROGRAM

16.00 Invigning

* Jan Håkan Hansson, Ersta Sköndal högskola
Lars G. Ståhl, AF-stiftelsen Psalm och sång
* Studenter vid Ersta Sköndal högskola sjunger psalm 73 (Vi till ditt altarbord bär fram)
* Presentation av Anders Frostensons psalmcentrum
Karin Lidman Frostenson och Ann-Kristin Forsberg
* Sång ”Daggkåpan”
Charlotta Frostenson Brolund (brorsbarnbarn till Anders Frostenson)
* Tal av Anders Frostenson (barnbarn till Anders Frostenson)
* Tal av Lars-Åke Stenström journalist och psalmkännare
* Anföranden av Åsa Norén och Rolf Larsson från Psalmskolan
* Roland Forsberg spelar och talar om sitt samarbete med Anders Frostenson (psalmerna 87a och 353)
* Anders Frostenson – två drömmars diktare (film av Pär Söderberg)

Buffé

19.00 Ylva Eggehorn talar om ”Den ofrivillige psalmdiktaren”

Anders Frostensons psalmcentrum
Ersta Sköndal högskola
Biblioteket campus Sköndal
Herbert Widmans väg 5A
Tfn 08 555 051 63

Hemsida: www.esh.se/frostenson

Ersta Sköndal högskola är en profilerad högskola med utbildningar med etisk profil. Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap, socialt arbete, diakoni, kyrkomusik, teologi och psykoterapi. Här bedrivs också forskning om bl.a. det civila samhället, vård i livets slutskede, vårdetik med livsåskådningsvetenskap och organisations- och arbetslivsetik.

Scroll to Top