Polar Music Prize får nytt förvaltningsråd

Styrelsen för Polar Music Prize inrättar nu ett förvaltningsråd för kapitalförvaltning av den ursprungligt donerade prissumman på 42 miljoner kronor. Förvaltningsrådet kommer att bestå av internationellt namnkunniga ledamöter från såväl forskarvärlden som näringslivet, däribland Sjunde AP-fondens vd Peter Norman och Princetonprofessorn Harrison Hong. Ordförande blir Stikkan Andersons yngste son, ekonomie doktor Anders Anderson.

– Det här är ett initiativ som syftar till att skapa en modern kapitalförvaltning av den ursprungliga prissumman. Något som är särskilt viktigt nu i tider som så starkt präglas av allmän ekonomisk oro och skakiga finansmarknader. Med tillgång till så kompetenta ledamöter i förvaltningsrådet kan vi vara mer aktiva i våra placeringar och därmed bättre kontrollera våra risker, säger Anders Anderson, ordförande i förvaltningsrådet.

Avkastningsmålet är satt i förhållande till åtagandet att dela ut en prissumma om 2 miljoner kronor om året samt att täcka prisets administrativa kostnader. Förvaltningsrådet ser också som en av sina uppgifter att se över möjligheterna att ytterligare utveckla samarbetsformerna kring marknadsföring och sponsring. Polar Music Prize förvaltningsråd består av fem ledamöter som alla arbetar ideellt.

Polar Music Prize Förvaltningsråd:

Anders Anderson (Ordförande)
Lektor i nationalekonomi, Stockholms Universitet samt gästforskare på Institutet för Finansforskning (SIFR).

Magnus Dahlquist (Ordinarie ledamot)
Professor i finansiell ekonomi, Handelshögskolan i Stockholm samt forskare på Institutet för Finansforskning (SIFR).

Hans Fahlin (Ordinarie ledamot)
Tidigare europeisk chef för institutionella placeringskunder, Fortis Investments.

Peter Norman (Ordinarie ledamot)
Verkställande direktör för 7:e Allmänna Pensionsfonden samt ordförande i Carnegie.

Harrison Hong (Senior Advisor)
Professor i finansiell ekonomi, Princeton University. Rådgivare till US Federal Reserve.

Scroll to Top