Peace & Love ger handel för 180 miljoner

peace-and-love-hakan-hellstrom

I en rapport av forskare vid Högskolan Dalarna står det nu klart att besökarna till festivalen Peace & Love i Borlänge spenderar över 180 miljoner kronor under de dagar de är där. Det är en ökning med 40-50 miljoner jämfört med i fjol.

Forskarna har som underlag till rapporten intervjuat mer än 1000 besökare. Besökarnas totala konsumtion i samband med festivalen uppgick till 182 802 751 kronor, enligt undersökningen som inkluderar alla typer av besökare.

Syftet med rapporten är att kartlägga samt värdera och presentera ekonomiska effekter kopplade till Peace & Love 2011 genom att tillämpa segmenteringsansatsen.

Peace & Love 2011 omsatte 96 miljoner kronor.

Några av de slutsatser som rapporten även kommit fram till är att:

– Boende på campingen spenderar i genomsnitt 450 kronor per dag och boende på hotell ungefär dubbelt så mycket.
– 60 % av besökarna åker bil och 35 % åker med kollektivt färdmedel.
– Besökare konsumerar nästan lika mycket utanför festivalområdet som innanför.

Detta är en mycket intressant undersökning. Vi visste sedan tidigare att Peace & Love har stor ekonomisk effekt på Borlänge, men siffran som rapporten kommer fram till,182 miljoner kronor, är respektingivande. Undersökningen visar tydligt att evenemangs- och underhållningsindustrin bör tas på allvar av näringsidkare, politiker och sin omgivning, säger festivalens VD Dan Sonesson.

Rapporten visar att olika besökarkategorier spenderar olika mycket, vilket är intressant, säger Tobias Heldt.

Rapporten har finansierats av Borlänge kommun, Högskolan Dalarna och Peace & Love.

Scroll to Top