Ola Bjerding ny vd för Musikaliska

Ola Bjerding har precis axlat rollen som vd för de tre verksamheterna i konserthuset på Nybrokajen. Han kommer närmast från tjänsten som resultatenhetschef vid Kultur- och fritidsförvaltningen i Södertälje, där han bl a ansvarade för Kulturskolan, kör- och orkesterskolan El Sistema och stadsscenen Estrad.

Han har tidigare varit chef för Östgöta Blåsarsymfoniker och Länsmusiken i Östergötland. Dessförinnan verkade han som ensembleledare för ensemblen Jazz Unit vid Musik i Blekinge, och det är också främst inom jazzgenren man hittar hans musikaliska bakgrund. Han har ett förflutet som professionell jazzmusiker i både Sverige och USA, där han för övrigt utbildade sig till musiker.

Ola Bjerding är också civilekonom och innehade under en tid även en forskartjänst vid Stockholms universitet och Företagsekonomiska institutionen.

Du har en bred, mångfacetterad bakgrund inom kulturbranschen. Vad har du för förväntningar på ditt nya jobb?
– Jag känner mig jätteglad för förtroendet och hedrad över att få arbeta med Blåsarsymfonikerna och Länsmusiken i Stockholm, men även över att få jobba i ett hus med så anrika och ärevördiga traditioner.

Vad har du för visioner för Musikaliska?
Jag kommer in som en ny medarbetare i laget och behöver sätta mig in i verksamheten innan jag kan komma med några planer, men jag skulle gärna se Musikaliska öppet för musik i olika former, inte bara konstmusiken.

Scroll to Top