Ökad jämställdhet inom samarbeten med tonsättare och kompositörer

I Kulturrådets första fördelning för året av bidrag till samarbeten med tonsättare och kompositörer har andelen kvinnor ökat. I 38 procent av projekten medverkar kvinnor som tonsättare, jämfört med 34 procent förra året.

Att fler tonsättare som är kvinnor anlitas av både fria grupper och av institutioner är mycket glädjade. Kulturrådet har haft det som mål under flera år – att det bland regionala institutioner och fria grupper bereds bättre möjligheter för tonsättare som är kvinnor, konstaterar Magnus Lemark, handläggare på Kulturrådet.

Stöd har bland annat beviljats till samarbete mellan Norrlandsoperan och Katarina Leyman, Vara Konserthus och Malin Hülphers samt Norrbottensteatern och Safoura Safavi. Exempel på samarbete med fria grupper är mellan slagverksensemblen Kroumata och Lisa Streich, Auditiva Teatern i Stockholm AB och Kim Hedås och Lyricon Music Production HB med Madeleine Isaksson. Ett antal körer har fått stöd för samarbeten med tonsättare i denna fördelning, exempelvis Svenska Kammarkören och Karin Rehnqvist, Allmänna Sången och Mattias Sköld samt Erik Vesterbergs Vokalensemble och B Tommy Andersson.

Totalt har drygt fem miljoner kronor fördelats till 61 fria grupper, arrangörer samt institutioner och länsmusikorganisationer över hela landet. Bidraget till samverkan med tonsättare och kompositörer fördelas i år för första gången vid två tillfällen. Totalt fördelas sju miljoner kronor, vilket är en ökning med 300 000 kronor jämfört med år 2011.

Många av projekten riktar sig till barn och unga. I 23 ansökningar är barn och ungdom huvudsaklig målgrupp och i 17 av projekten är unga en av flera tilltänkta målgrupper. Bland projekten som beviljas stöd finns scenkonstprojekt för barn i samarbete mellan Helsingborgs Symfoniorkester och Ulrika Emanuelsson.

Kulturrådets referensgrupp lyfter även fram internationella samarbeten genom att stödja utländska tonsättare, exempelvis samarbetet mellan Mon no Kai/SU-EN Butoh Company och London-baserade tonsättaren Lee Berwick i verk för solodansföreställning, samt föreningen C_Y Contemporary och italienska tonsättarna Fabio Monni och Alessandro Perini.

Konstnärlig utveckling och förnyelse har varit den främsta utgångspunkten för Kulturrådets bedömning.

Läs hela listan med beviljade bidrag

Rulla till toppen