Ny studie i modern musikproduktion

Allt fler högskolestudenter vill bli musikproducenter och ta plats i den svenska musikindustrin. Samtidigt är musikproduktionsämnets snabba utveckling och föränderliga karaktär en utmaning för undervisande lärare. Det visar Jan-Olof Gullö, som disputerar i musikpedagogik vid Stockholms universitet och Kungl. Musikhögskolan 22 januari.

Musikproduktion, som handlar om att gestalta inspelad musik, har under de senaste åren vuxit kraftigt som högskoleämne. Den uppmärksammade svenska musikexporten är en viktig förklaring till att utbildning i musikproduktion etablerats vid många universitet och högskolor. Dagens unga har andra kompetenser jämfört med tidigare generationer. De är skickliga på att använda datorer och annan informations- och kommunikationsteknologi och många ägnar sig åt att skapa musik i datorer.

Dagens studenter är som bloggare och deltagare i olika webb-communities såväl producenter som konsumenter av medieinnehåll. Därför är det en utmaning för lärare att undervisa studenter som redan har avancerade färdigheter i datormusikskapande när de kommer till utbildning musikproduktion och vill lära sig mer, säger Jan-Olof Gullö.

Kännetecknande för musikproduktion är att verktygen som används är föränderliga. Eftersom datorbaserade musikproduktionsverktyg med enkla medel kan uppdateras sker förändringar ofta.

Konsekvensen blir att lärare, musikproducenter och andra som arbetar med musikproduktion måste lägga mycket arbetstid på att följa med i hur verktygen som de använder utvecklas och förändras, menar Jan-Olof Gullö.

Musikproduktion är i grunden en pedagogisk verksamhet enligt Jan-Olof Gullö. Avhandlingens resultat visar att musikproducenter utövar ett ledarskap och ungefär som lärare kan vinna mycket på att utveckla ett sinne för psykologi och pedagogik.

En musikproducent ska ha förmåga att som ledare fatta beslut. En producent ska också vara framåt, drivande och kreativ samt ha förmåga att samarbeta med andra, säger Jan-Olof Gullö.

Undersökningen visar också att musikproduktion skiljer sig från andra musikämnen. Vid sidan av rent musikaliska kunskaper ställs det helt andra krav på de lärare som undervisar i musikproduktion jämfört med dem som undervisar i traditionella musikämnen.

Musikproduktion är ett samtidsämne och alltså beroende av vad som händer i musikvärlden, och hur teknik och samhälle utvecklas. Därför måste blivande musikproducenter och lärare i musikproduktion utveckla kompetens att möta framtiden, säger Jan-Olof Gullö.

Avhandlingen visar att såväl musikproducenter som lärare i musikproduktion, för att vara attraktiva på arbetsmarknaden, behöver skaffa sig många olika slags avancerade kompetenser samt ha förmåga att omsätta sådan kunskap i musikproduktionsverksamhet respektive pedagogiskt arbete.

Jan-Olof Gullö:
Musikproduktion med föränderliga verktyg – en pedagogisk utmaning
Offentlig doktorsdisputation i musikpedagogik sker vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Lilla Salen
Fredagen den 22 januari 2010 kl 13.00

Avhandlingen finns att ladda ned som pdf på www.kmh.se.

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning.

KMH utbildar drygt 600 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik.

KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning.

KMH utbildar även i bl. a. musikterapi och bedriver forskarutbildning i musikpedagogik, samt deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt.

Med 250-300 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större kulturarrangörer.

Scroll to Top