Ny rättegång mot Behemoth i Polen

Turerna i det katolskt influerade polska rättsväsendet är inte över för det internationellt framgångsrika extremmetalbandet Behemoth och dess ledare Adam ”Nergal” Darski. Efter att han tidigare frikänts av en domstol för att han uttryckt artistisk frihet så har nu denna dom igår rivits upp av en distriktsdomstol i Gdansk. Det blir därför en ny rättegång.

Det var under en konsert i Gdynia i hemlandet i september 2007 som Adam Darski kallade den katolska kyrkan för ”den mest mordiska kulten på jorden” och rev sönder en kopia av Bibeln vilken han kallade för en bok full av lögner. Detta retade upp flera ledande personer inom den katolska kyrkan i Polen, ett land där kyrkan fortfarande har stor makt och är nära sammankopplad med staten.

I augusti 2011 frikändes Darski av domaren Krzysztof Wieckowski som ansåg att handlingen var en form av konst som var nära förknippad med den typ av musik hans band Behemoth framför. Han tillade att rätten inte har några intentioner att begränsa yttrandefriheten eller rätten att kritisera religionen.

Förra hösten riktade Europakommissionen kritik mot Polen och menade att det polska rättsväsendets åtal mot Darski för hädelse går emot europeiska värderingar. Man citerade i sin kritik EU:s avtal om mänskliga rättigheter som Polen skrivit under.

Om han skulle fällas i domstol riskerar han fängelse i upp till två år enligt polsk lag.

Scroll to Top