Nomineringar till Årets Musik- och Kulturskola presenterade

Eric Ruuths Kulturskola i Höganäs, Linköpings Kulturskola & Västerås Kulturskola har alla tre nominerats till priset Årets Musik- och Kulturskola 2010. Vinnaren som koras den 17 mars, får ta emot ett pris på 50 000 kr av Rikskonserter.

Syftet med priset är att uppmärksamma Musik- och Kulturskolornas betydelse för det svenska musiklivets bredd, höga kvalitet och internationella framgångar.

Vid sin bedömning har juryn tittat på hur skolorna kan vara ett föredöme och inspirera andra musik- och kulturskolor samt vilken roll skolan har i kommunen och hur den samverkar med andra institutioner och föreningar.Vinnaren tillkännages den 17 mars vid SMoKs Rikskonferens i Malmö.

Priset till Årets Musik- och Kulturskola har delats ut sedan 1998 av Svenska Musikrådet och tidigare möjliggjorts genom bidrag från IFPI, Rikskonserter och Svensk Musik. I år delas priset ut av Rikskonserter.

Juryn består av personer med bred förankring i det svenska kulturlivet: Olof Lavesson (Riksdagens kulturutskott), Örjan Herlitz (Amatörteaterns Riksförbund), Ingmar Hahne (Svensk Musiks styrelse), Lena Hillås-Söderström (Kgl Musikhögskolan i Stockholm), Eva Persson (Danskonsulent Västra Götaland), Per Ekedahl (Rikskonserter) samt Karl Petersen (kommunalråd i Luleå kommun dit priset för Årets Musik- och Kulturskola gick 2009).

Scroll to Top