Musikskapare tjänar pengar på sommarfestivaler

I takt med att skivförsäljningen minskar blir liveframträdanden ett sätt för musikskapare att nå ut med sin musik och få den ersättning som till exempel festivaler ger. Artister som uppträder får ett gage, medan de som skapat musiken får sin ersättning via musikskaparnas organisation, Stim.

Förra året fick 23 374 upphovsmän ersättning från Stim. Många av dessa hade fått sina låtar framförda live. I takt med att skivförsäljningen minskar ökar betydelsen av liveframträdanden som inkomstkälla. Den ersättning som Stim betalar ut är ett viktigt bidrag för musikskaparna, vilka ofta inte är samma personer som de som framför låtarna.

-Festivalarrangörerna betalar en avgift till Stim som baseras på entréavgiften och antal besökare. Sen får vi in låtlistor från artisterna. Vi kopplar ihop rätt låtar med rätt pengar – och den avgift som arrangören betalat går därmed till just den musik som framförts, säger Susanne Bodin, Stims kommunikationschef.

Trots att intäkterna från livespelningar ökat de senaste åren täcker de långt ifrån upp de minskade intäkterna från skivförsäljningen. Men det dyker hela tiden upp nya sätt att använda musik. Stims uppdrag handlar om att förvalta musikskaparnas ekonomiska rättigheter samtidigt som man vill tillmötesgå musikkonsumenternas behov.

-Musikskaparna måste kunna lita på att de får betalt när deras musik spelas, oavsett om det sker i radio, på konserter, via internet eller i en mobiltelefon. Det är viktigt att Stim är öppet för nya typer av överenskommelser med de leverantörer som vill erbjuda musiktjänster, säger Susanne Bodin.

Uppgången av intäkter från livespelningar samt nedgången av intäkter från skivförsäljning för Stim under de senaste åren:

Intäkter från festivaler och livespelningar:
2003: 28,6 mkr
2004: 36,7 mkr
2005: 42 mkr
2006: 43,5 mkr
2007: 47,2 mkr
2008: 52,3 mkr

Intäkter från skivförsäljningen:
2003: 401,9 mkr
2004: 341,1 mkr
2005: 310,1 mkr
2006: 295,5 mkr
2007: 278.1 mkr
2008: 250,6 mkr

Scroll to Top