Music Freedom Day uppmärksammas idag

Idag, onsdagen den 3 mars, uppmärksammas Music Freedom Day, en årlig dag för att lyfta fram möjligheter, problem och hinder för musikers yttrandefrihet runt om i världen. Sida stöder många olika organisationer och initiativ som arbetar för ökad yttrandefrihet. Bland dem finns Freemuse, en världsunik organisation som arbetar för musiker och kompositörers rätt att uttrycka sig fritt och mot musikcensur. Nu är de aktuella med en färsk rapport om heavy metals roll som bärare av yttrandefrihet.
Bara hittills i år har Freemuse rapporterat om över tio olika fall av censur och förföljelse av musiker. Det är allt ifrån inställda konserter i Iran för att kvinnliga musiker skulle ha varit med och uppträtt, till diskussioner om att förbjuda låttexter som handlar om narkotikatrafik i Mexiko, men också om gripanden, som i fallet med den kurdiska musikern Rojda i Turkiet.

Under förra året satsade Sida 267 miljoner kronor på att stärka människors möjligheter till yttrandefrihet och utvecklingen av fria medier. 2009 inleddes dessutom en särskild satsning på demokrati och yttrandefrihet omfattande 100 miljoner, en satsning som fortsätter två år till med ytterligare tillskott på 120 miljoner per år.

När man talar om yttrandefrihet är det oftast det skrivna ordet som är i fokus. Men musik kan vara ett lika kraftfullt medel för att sprida åsikter och idéer, vilket inte minst musikcensur, hot och förföljelse av musiker och artister vittnar om. Freemuse är en av få internationella organisationer som jobbar med yttrandefrihetsfrågor och musik, säger Maria Arnqvist, på teamet för globala program på Sida.

Musik som uttryck, som politiskt motstånd och som en rättighet lyfts fram i Freemuses senaste rapport som tittar närmare på heavy metal. I rapporten ”Headbanging against repressive regimes – censorship of heavy metal in the Middle East, North Africa, Southeast Asia and China” porträtteras heavy metal-musiker i Mellanöstern, Nordafrika, Sydostasien och Kina som unga, engagerade människor som använder musiken i sin kamp mot förtryckande regimer. En kinesisk musiker berättar att ”unga människor kan uttrycka sitt hat och sina känslor genom metal. Kinesiska metal-gruppers musik reflekterar orättvisor, politiska brister och regeringskorruption”.

Heavy metal är ett globalt fenomen som vunnit många fans, men också många fiender. I Malaysia och Kina har heavy metal kallats för ”den långhåriga musiken” och länderna har förbjudit genren. I Mellanöstern har musiker och fans gripits och förhörts om anklagelser om djävulsdyrkan. Men trots censuren lever musiken vidare och musiker kämpar för sin rätt att uttrycka sig genom sin musik. Medvetet eller omedvetet vidgar de sina kulturers gränser och utmanar politiska system.

Music Freedom Day instiftades av Freemuse för fyra år sedan. Freemuse – The world forum om music and censorship, är en internationell medlemsorganisation med bas i Köpenhamn. Den 3 mars kommer att högtidlighållas över hela världen och Freemuse släpper i år skivan ‘Listen To The Banned’.

Organisationen Freemuse får 12 miljoner kronor i stöd från Sida under 2007-2011 för att arbeta med frågor kring yttrandefrihet för musiker och kompositörer och mot musikcensur. Några andra långssiktiga Sidapartners för yttrandefrihetsfrågor är Article 19, International Freedom of Expression eXchange (IFEX), som arbetar med pressfrihet och International PEN som främjar yttrandefrihet för författare och skribenter.

Läs mer om Sidas demokratistöd

Gå till Freemuses hemsida

Scroll to Top