Mats Johansson får Yngve Åkerberg-stipendium

Kompositören, musikern och medlemmen i Musikerförbundet Mats Johansson har tilldelats årets Yngve Åkerberg-stipendium. Detta tack vare Mats arbete med framtagandet av ett förslag för de fria kulturaktörerna som ingår i Region Hallands kulturplan – som är en del av införandet av kultursamverkansmodellen (koffertmodellen).

Det är mycket glädjande att få gratulera Mats Johansson till Yngve Åkerberg-stipendiet för de insatser han gjort för de fria kulturaktörerna i Halland, helt i Yngve Åkerbergs anda, kommenterar Musikerförbundets ordförande Jan Granvik.

Det planeringsunderlag som Mats Johansson tagit fram, tillsammans med producenten och kulturforskaren Thomas Olsson, innehåller sex huvudområden. Och två av de viktigaste områdena är utbildning och begreppet kvalitet.

”Kvalitetsbegreppet måste finnas med när det handlar om kulturpolitik”, kommenterade Mats Johansson i en intervju med tidningen Musikern i våras.

En vision i det ursprungliga förslaget är att på sikt starta en musikutbildning i samverkan med andra konstformer i Halland.

”Vi vill gärna se någon form av högre eftergymnasial utbildning etableras inom regionen – kanske en framtida folkhögskola”, kommenterade Eva Nyhammar, kulturchef i region Halland, i tidningen Musikern.

Mats Johansson tilldelas stipendiet med motiveringen:

”Mats Johanssons gedigna arbete med framtagandet av ett förslag för de fria kulturaktörerna som en del av Region Hallands kulturplan är ett initiativ genomfört helt i Yngve Åkerbergs anda.”.

Scroll to Top