Martin Q Larsson vice ordförande i ECF

Föreningen Svenska Tonsättares ordförande, tonsättaren Martin Q Larsson, har valts till vice ordförande för European Composers Forum (ECF) – en paraplyorganisation för europeiska tonsättarföreningar.

Utnämningen skedde i Bryssel 21 februari i samband med ECSAs General Assembly (European Composer & Songwriters Alliance). Martin Q Larsson valdes därmed också in i ECSAs styrelse. ECSA företräder alla som komponerar musik i Europa, och ECF är en sammanslutning av alla europeiska tonsättarföreningar inom konstmusikområdet med fokus på upphovsrättsliga frågor samt på samarbetsprojekt som t ex Composers in education database om barn och komposition.

EU får ett allt större ansvar att harmoniera och strukturera kulturpolitiken i Europa. ECF är en viktig plattform för att aktivt delta i arbetet för konstmusikens ställning genom att till exempel ge politiker argument mot den pågående nedskärningen av kulturbudgetar samt hjälpa media att hitta nya adekvata format för konstmusiken, säger Martin Q Larsson.

I samband med ECSAs General Assembly hölls Creators Conference – en konferens om yttrandefrihet, teknik och upphovsrätt med ett hundratal komponister, kommissionärer och parlamentariker samt Sveriges ambassadör Ulrika Sundberg närvarande. En konsert med svensk musik gavs även där Pärlor för Svin, Promise and the Monster och Nils Berg Cinemascope medverkade.

Scroll to Top