Malmö Folk tar avstånd från Sverigedemokraterna

Malmö Folk är en religiöst och partipolitiskt oberoende förening med syfte att arrangera folkmusikkonserter och danskvällar, och att sprida intresset för folkmusik och dans.

I dagarna har det nya riksdagspartiet Sverigedemokraternas kulturpolitiska program uppmärksammats i media. De vill i hög utsträckning överföra resurser från andra kulturområden till svensk folklig kultur, bl a folkmusik och folkdans. Samtidigt ska bidragen strypas till alla kulturyttringar utan anknytning till det svenska.

Malmö Folk ser gärna att mer resurser ges till vår genre, men inte under Sverigedemokraternas exkluderande förutsättningar. Vår syn på svensk folkmusik och dans är att den är dynamisk, samt att den i alla tider förändrats och utvecklats av utbyten med andra kulturer. Om den folkliga kulturen enbart ska betraktas som något som ska bevaras och skyddas från yttre påverkan, kommer den att självdö. Ges den däremot även i fortsättningsvis möjlighet till utbyte, både med folkliga traditioner från andra kulturer, och med helt andra genrer, kommer den att blomstra.

Malmö Folk välkomnar både publik och artister oavsett etniskt och kulturellt ursprung till våra konsert- och danskvällar. Vi tar starkt avstånd från Sverigedemokraternas kulturpolitik, som inte kommer att gynna folkmusikens fortlevnad.

Malmö Folk
www.malmofolk.se

Rulla till toppen