Kungliga Operan renoveras och byggs om

I budgetpropositionen för 2014 aviserar regeringen en genomgripande renovering och ombyggnad av Kungliga Operan i Stockholm.

Operan har i dag ett omfattande renoveringsbehov. Sedan operahuset invigdes 1898 har det underhållits och renoverats löpande. Men för att därutöver också kunna möta de krav som ställs på en modern nationalscen behöver operahuset vid sidan av en renovering också byggas om. Därför bör det i samband med en renovering också genomföras en mer omfattande ombyggnad av Kungliga Operan.

Ett viktigt skäl till denna stora satsning är att Kungliga Operan ska kunna bli mer öppen och tillgänglig för publiken. Det är ett sätt att nå nya publikgrupper, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Kungliga Operan ska också få bättre förutsättningar att utveckla sin konstnärliga verksamhet och öka samarbetet med scenkonstinstitutioner runt om i världen, fortsätter kulturministern.

Regeringen kommer att ge Statens Fastighetsverk i uppdrag – att i nära samarbete med Kungliga Operan – ta fram ett förslag till plan för renovering och ombyggnad av operahuset. Uppdraget ska redovisas till regeringen under 2014.
Sveriges nationalscen för opera och balett

Kungliga Operan är Sveriges nationalscen för opera och balett.

På den plats där dagens operahus står, lät Gustav III bygga den första Kungliga Operan år 1782. Det huset revs drygt hundra år senare och dagens operahus öppnade 1898.

Scroll to Top