Kungliga Operan presenterar resultat för 2009

Kungliga Operans resultat för 2009 uppgår till -11,4 milj kr. Rörelseresultatet uppgår till +1,8 milj kr varifrån avgår en nedskrivning som gjorts för projektering av ett nytt teatermaskineri uppgående till 11, 2 milj. kr och 2 milj kr som reserverats för omläggning av pensionskostnader.

Scroll to Top