Kungliga Musikaliska Akademien sågar Kulturutredningen

I sitt remissyttrande över Kulturutredningen konstaterar Kungl. Musikaliska Akademien att utredningen i de flesta avseenden är en besvikelse.

Utredningen är en ren tjänstemannaprodukt som helt saknar ett konstnärligt perspektiv. Utan en konst- och konstnärspolitik saknar utredningen mening. Konstnärerna och deras villkor berörs endas flyktigt. Istället dominerar ett marknadsinriktat nyttoperspektiv där konstnärerna betraktas som ett redskap för politiska syften.

Den centralisering som utredningen föreslår visar utredarnas brist på förståelse för kulturens mångfald och behov av spetskompetens. Denna sammanslagning av myndigheter skulle leda till oöverskådlig byråkrati och direkt motverka konstens utvecklingsmöjligheter.

Rulla till toppen