Kungl. Musikhögskolan får ny tillförordnad rektor

Regeringen har utsett professor Cecilia Rydinger Alin som tillförordnad rektor för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH). Förordnandet gäller fr.o.m. 1 juli och till dess att en ny rektor tillträder sin anställning.

Cecilia Rydinger Alin har sedan december 2008 innehaft uppdraget som prorektor vid KMH tillsammans med professor Staffan Scheja. Hon inträdde i juni som ställföreträdande rektor i och med rektor Johannes Johanssons bortgång.

Cecilia Rydinger Alin genomgick kyrkomusiker- och dirigentutbildningen vid KMH 1981-1991. Hon har sedan dess arbetat inom ett brett verksamhetsfält med orkester-, opera- och kördirigerering samt pedagogisk verksamhet.

1994-1998 var Cecilia Rydinger Alin chefdirigent vid Värmlandsoperan, och hon har även gästdirigerat vid bl.a. Kungliga Operan i Stockholm, NorrlandsOperan och Jyske Opera i Århus, Danmark.

1988-2009 var Cecilia Rydinger Alin sånganförare för kören Allmänna Sången i Uppsala, och sedan 2008 är hon konstnärlig ledare för manskören Orphei Drängar.

1998 tillträdde hon tjänsten som lektor i orkesterdirigering vid KMH, och hon är sedan 2007 professor i samma ämne.

Cecilia Rydinger Alin har bl.a. tilldelats Johannes Norrbymedaljen för främjandet av svenskt körliv, dirigenten Sten Frykbergs minnesstipendium, Uppsala kommuns hedersmedalj, och hedersutmärkelsen Årets Körledare 2009.

2005 mottog hon den kungliga medaljen Litteris et Artibus för sina insatser inom tonkonstens område.

Cecilia Rydinger Alin är sedan 2004 ledamot av Kungl. Musikaliska Akademien.

Rulla till toppen