Kulturrådet välkomnar nya regeringsuppdrag inom musiklivet

Det pågår just nu en stor nationell omorganisation av landets musikaktörer. Statens musiksamlingar har fått regeringens uppdrag att inrätta en ny plattform för stöd till musiklivet. Det ska ske i samråd med bland andra Kulturrådet och Konstnärsnämnden.

Under en övergångstid har Kulturrådet fått 4,5 miljoner kronor för musikfrämjande insatser.

Det är ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag som Kulturrådet nu får. Vi vet att det redan idag finns stora behov och förväntningar på vad medlen ska användas till inom musiklivet, säger Kennet Johansson, generaldirektör Kulturrådet.

Bidraget på 4,5 miljoner kronor ska användas för att komplettera Kulturrådets stöd till det fria musiklivet och andra projekt inom musikområdet under 2010 och 2011. Kulturrådet har ju sedan lång tid tillbaka stått för bidragsgivning till institutioner som producerar musik runt om i hela Sverige. De flesta av dessa bedriver verksamhet lokalt, nationellt och internationellt och är viktiga kulturpolitiska investeringar som pågått under många år.

Utöver detta fördelar Kulturrådet stöd till det fria kulturlivet och musikarrangörer. Ett viktigt musikpolitiskt arbete är även det stöd som finns för samverkan med tonsättare där Kulturrådet nära nog fördubblat sitt bidrag på senare år.

Kulturrådet har idag ett nära samarbete med ett flertal aktörer inom musiklivet och ser fram emot arbetet med den nya plattformen och den nationella musikpolitiken, betonar Kennet Johansson.

Den 1 januari 2011 ska den nya musikplattformen vara inrättad.

Scroll to Top