Kulturrådet stärker internationella utbyten

Av de åtta organisationer som Kulturrådet beviljat stöd finns tre på Gotland: Baltic Art Center, Visby Tonsättarcentrum och Östersjöns Författar- och Översättarcentrum. De bidrar enligt Kulturrådet till den internationella utvecklingen på Gotland.

Kulturrådet fördelar också medel till Svensk Teaterunion och svenska ASSITEJ. Kulturrådet bedömer att organisationerna når stora delar av landet med sin verksamhet. Organisationerna fångar upp en stor del verksamma aktörer inom området och kan genom sin verksamhet stärka det internationella utbytet inom konst- och kulturområdet.

Kulturrådet beviljar även medel till det europeiska nätverket Trans Europe Halles med huvudkontor i Lund.

Gemensamt för samtliga prioriterade organisationer är att verksamhetsbidrag från Kulturrådet, tillsammans med verksamhetsbidrag från kommun eller region skapar förutsättningar för att genomföra aktiviteter som stärker det internationella och det interkulturella samarbetet på kulturområdet.

Sammanlagt beviljar Kulturrådet drygt 5,5 miljoner kronor i bidrag till åtta internationella och interkulturella organisationer den här omgången.

Hela listan på beviljade bidrag finns på www.kulturradet.se/beviljadebidrag

Rulla till toppen